CÙNG “MỔ XẺ” Ý NGHĨA CỦA TỪ “KỲ MÔN ĐỘN GIÁP”

Kỳ Môn Độn Giáp (Qi Men Dun Jia) được hiểu là: Cánh Cửa Huyền Bí Để Ẩn Giấu “Hoàng Đế”. ●          Kỳ – Qi (奇) là Thần bí / Phép màu ●          Môn – Men (门) – là một Cánh cửa ●          Độn – Dun (遁) – là Ẩn / Thoát ●          Giáp – Jia …

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP LÀ GÌ? TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ VỚI KỲ MÔN ĐỘN GIÁP?

“Kỳ Môn Độn Giáp là gì? Tôi có thể làm gì với Kỳ Môn Độn Giáp?” Đây là mối quan tâm của khá nhiều người, đặc biệt là những ai mới tiếp xúc hoặc chưa biết gì về bộ môn siêu hình học này. Thấu hiểu được điều đó, bài viết dưới đây sẽ cung …

BÁT THẦN TRONG KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

Bát Thần trong Kỳ Môn Độn Giáp gồm: Trị Phù, Lục Hợp, Cửu Thiên, Cửu Địa, Đằng Xà Thái Âm, Huyền Vũ, Bạch Hổ. 值符 Zhi Fu (Leader) ✩✩✩✩✩ Trị Phù六合 Liu He (Partner) ✩✩✩✩ Lục Hợp九天 Jiu Tian (Ninth Heaven) ✩✩✩ Cửu Thiên九地 Jiu Di (Ninth Earth) ✩✩✩ Cửu Địa螣蛇 Teng She (Serpent) ✩✩ …

LÝ DO CHÍNH MÀ THẦY DOUGLES CHAN GIA NHẬP BỘ MÔN KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

Bài viết này là chia sẻ của thầy về cách thức và lý do thầy Dougles Chan thực sự tham gia vào ngành Kỳ Môn Độn Giáp, và thay vì trở thành một doanh nhân, kiếm nhiều tiền hơn trong khía cạnh này. Vậy điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của thầy? Trong …

8 CỬA TRONG KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

Các Cánh Cửa Trong Kỳ Môn Độn Giáp 奇门遁甲 Biểu tượng Cửa trong Kỳ Môn đại diện cho các cơ hội có sẵn để bói toán hay nó cũng có nghĩa là đặc điểm của một người nếu bạn đang dùng nó để tính toán bát tự. Nó đại diện cho “trạng thái” của vật …

KHÓA HỌC KỲ MÔN ĐỘN GIÁP CÓ TRỢ GIẢNG NGƯỜI VIỆT

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KỲ MÔN ĐỘN GIÁP – CÓ TRỢ GIẢNG NGƯỜI VIỆT NAM Hãy học Kỳ Môn Độn Giáp để trở thành một bậc thầy và giúp đỡ được nhiều người xung quanh bạn hơn. Tác động đến cuộc sống, thay đổi cuộc sống và tạo ra những khác biệt tích cực cho …

Main Reason Why Dougles Chan Enter The Qi Men Dun Jia Industry

Hello, my name is Dougles Chan and I am a Qi Men Dun Jia master shifu. Today I am going to share some insights on how and why I actually entered into this Qi Men Dun Jia industry, and rather to become a businessman, make more money in this aspect. What happened in my life? …

Branding & Marketing for Feng Shui Master By Qimen Teacher Dougles Chan

Many Feng Shui consultants and Feng Shui masters do not know what the power of branding is at all. They do not know why branding is a mass for every Feng Shui consultant and Feng Shui master. In your country, how many thousands of Feng Shui masters are there? How many people who just have …