Phong Thủy Là Gì? Được Giải Thích Từ Thầy Dougles Chan – Giáo Viên Bộ Môn Kỳ Môn

Định Nghĩa Phong Thủy ? Chúng ta được bao quanh bởi năng lượng. Bất cứ nơi nào chúng ta có thể nhìn thì có năng lượng xung quanh chúng ta. Albert Einstein từng nói “Mọi thứ đều là Năng Lượng và đó là tất cả những gì có trong nó.” Chúng ta hiểu rằng năng …