BÁT THẦN TRONG KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

Bát Thần trong Kỳ Môn Độn Giáp gồm: Trị Phù, Lục Hợp, Cửu Thiên, Cửu Địa, Đằng Xà Thái Âm, Huyền Vũ, Bạch Hổ. 值符 Zhi Fu (Leader) ✩✩✩✩✩ Trị Phù六合 Liu He (Partner) ✩✩✩✩ Lục Hợp九天 Jiu Tian (Ninth Heaven) ✩✩✩ Cửu Thiên九地 Jiu Di (Ninth Earth) ✩✩✩ Cửu Địa螣蛇 Teng She (Serpent) ✩✩ …

LÝ DO CHÍNH MÀ THẦY DOUGLES CHAN GIA NHẬP BỘ MÔN KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

Bài viết này là chia sẻ của thầy về cách thức và lý do thầy Dougles Chan thực sự tham gia vào ngành Kỳ Môn Độn Giáp, và thay vì trở thành một doanh nhân, kiếm nhiều tiền hơn trong khía cạnh này. Vậy điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của thầy? Trong …

8 CỬA TRONG KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

Các Cánh Cửa Trong Kỳ Môn Độn Giáp 奇门遁甲 Biểu tượng Cửa trong Kỳ Môn đại diện cho các cơ hội có sẵn để bói toán hay nó cũng có nghĩa là đặc điểm của một người nếu bạn đang dùng nó để tính toán bát tự. Nó đại diện cho “trạng thái” của vật …

KHÓA HỌC KỲ MÔN ĐỘN GIÁP CÓ TRỢ GIẢNG NGƯỜI VIỆT

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KỲ MÔN ĐỘN GIÁP – CÓ TRỢ GIẢNG NGƯỜI VIỆT NAM Hãy học Kỳ Môn Độn Giáp để trở thành một bậc thầy và giúp đỡ được nhiều người xung quanh bạn hơn. Tác động đến cuộc sống, thay đổi cuộc sống và tạo ra những khác biệt tích cực cho …

Sử Dụng Kỳ Môn Độn Giáp Cho Việc Tuyển Dụng, Lựa Chọn Ứng Viên Tốt Nhất Cho Công Ty Của Bạn

Bạn có muốn chọn ứng viên tốt nhất cho công ty của mình? Bạn muốn chọn ứng viên tốt nhất cho công ty của mình như thế nào?Dựa trên cuộc phỏng vấn hay kiểm tra tham khảo hay sơ yếu lý lịch mà các ứng viên đưa ra? Đây là những phương pháp tuyển dụng …

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP CÓ THẬT KHÔNG?

Kỳ Môn Độn Giáp Thực Sự Là Gì? Nó Là Một Kỹ Năng, Một Thiết Bị Hay Một Kỹ Thuật Hay Bùa Phép? Để trả lời liệu Kỳ Môn Độn Giáp có thật hay không, chúng ta cần trở về quá khứ và xem những gì đã được thực hiện và sử dụng dưới Kỳ …

Qi Men Dun Jia divination- Whether to Venture into Mobile App Business in Singapore

I was invited to a Mobile App Business Venture and I was unsure that whether this business potentially will be successful or profitable. I am also unsure about the character of the person that is approaching me. So I decided to use Qi men Dun jia divination 奇门遁甲 (QMDJ) to decide whether to Venture into …

How to Read Bazi chart using – Qimen Dunjia 奇门遁甲

How to read Bazi Chart using 奇门遁甲. Welcome to my Channel. Today, We’ll talk about how to read a bazi chart. Using 奇门遁甲. Whether you’re reading the day master. Or using it to profiling using bazi, or improve relationship improve life. Here are some case study to see how you can read a bazi chart …

What is Qi Men Dun Jia?

Acording to https://fengshuiaustralia.com/ Qi Men Dun Jia (奇门遁甲literally translates to : Wondrous Door  hides Jia. It refers to Mysterious Gates Escaping Technique. It is an ancient Chinese art, and is one of the war crafts. It was devised in the Warring States period (战国时期), and was originally used to help military strategy and tactics. Over the …

九星+八门 在奇门遁甲 QI MEN DUN JIA Combination Explained

天蓬 加休门:披枷戴锁,锒铛入狱小凶加生门:纵欲无度,尽兴不返大吉加伤门:大难临头,六宅不安小凶加杜门:十年寒窗,不得一举小凶加景门:万事具备,只欠东风小凶加死门:夺戒口食,剥戒身衣小凶加惊门:别生枝节,何所取义小凶加开门:三年不鸣,一鸣惊人大吉 天芮 加休门:一以当千,南争北战大吉加生门:力不从心,望尘莫及小凶加伤门:七窃生烟,九世之仇小凶加杜门:安生而食,用钱如水小凶加景门:才情卓越,大智若愚小吉加死门:日落西山,旦不保夕大凶加惊门:风吹草动,一夕数惊小凶加开门:堆金积玉,安富尊荣大吉 天冲 加休门:履险如夷,转危为安大吉加生门:塞翁失马,安之非福大吉加伤门:遍体鳞伤,痛入骨髓大凶加杜门:墨守成规,不知改变小凶加景门:车载斗量,指不胜屈小吉加死门:刀光剑影,枕戈待旦小凶加惊门:遇人不淑,劳燕分飞大凶加开门:力行不怠,一日千重大吉 天辅 加休门:雾消云散,重见光明大吉加生门:心心相印,海誓山盟大吉加伤门:先天不足,后天未补小凶加杜门:七颠八倒,自相矛盾大凶加景门:春风一度,始乱终弃小吉加死门:花天酒地,玩物丧志小凶加惊门:天罗地网,插翅难飞小凶加开门:字无分文,牛衣对泣小凶 天禽 加休门:披枷戴锁,锒铛入狱小凶加生门:前山后海,进退两难小凶加伤门:遍体鳞伤,痛入骨髓大凶加杜门:七颠八倒,自相矛盾大凶加景门:春风一度,始乱终弃小凶加死门:日落西山,旦不保夕大凶加惊门:投机取巧,惟利是图大凶加开门:四海漂泊,何处是家小凶 天心 加休门:官明如镜,吏清如水大吉加生门:六根清净,山林隐逸大吉加伤门:飞来横祸,轩然大波小凶加杜门:山穷水尽,千辛万苦大凶加景门:相见恨晚,握手言欢小吉加死门:生死有命,回天乏术小凶加惊门:千变万化,不可捉摸小凶加开门:四海漂泊,何处是家小凶 天柱 加休门:孤云野鹤,枕流漱石大吉加生门:怜我怜卿,鸾凤和鸣大吉加伤门:上下其手,一手遮天大凶加杜门:七颠八倒,自相矛盾大凶加景门:先著祖鞭,长治久安小吉加死门:引狼入室,虎视耽耽小凶加惊门:投机取巧,惟利是图大凶加开门:有勇有谋,果决前进大吉 天任 加休门:因材施教,青出于蓝大吉加生门:前山后海,进退两难小凶加伤门:饥不择食,饮鸩止渴小凶加杜门:积劳成疾,病入膏肓小凶加景门:衣暖食饱,琼楼玉宇小吉加死门:明目张胆,坐地分赃大凶加惊门:一无所得,人财两空小凶加开门:仓斗库实,有备无患大吉 天英 加休门:寸进尺退,一事无成小凶加生门:游山玩水,走遍天下大吉加伤门:龙争虎斗,两败俱伤小凶加杜门:倚官仗势,作威作福小凶加景门:春风一度,始乱终弃小凶加死门:连年征战,劳民伤财小凶加惊门:目瞪口呆,方寸已乱小凶加开门:金碧辉煌,前呼后拥大吉